ประชุมเรื่องฉลากเขียวเข้าสู่เกณฑ์ TREES ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Published on 27 03 2018, IN News
สถาบันอาคารเขียวไทย โดยคณะกรรมการศึกษาฉลากสำหรับอาคารเขียว ร่วมประชุมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) หัวข้อการประชุมเรื่อง ฉลากเขียวเข้าสู่เกณฑ์ TREES เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์ TREES ในอนาคต

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในนามสถาบันอาคารเขียวไทย คือ

1. ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร

2. ดร.ปรีชา มณีสถิตย์

3. ดร.นรี  ภิญญาวัฒน์

 

ประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบรรพต ชั้น 5 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


Back