พิธีมอบป้ายติดอาคาร โครงการ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ

Published on 27 03 2018, IN News
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย มอบป้ายติดอาคารรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ โดยมีคุณหญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดา เป็นผู้รับมอบ โดยมีคุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย, คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ เลขานุการสถาบันอาคารเขียวไทย, คุณกมล ตันพิพัฒน์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย และผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมเป็นแสดงความยินดี


Back