ประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อ แผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579

Published on 27 03 2018, IN News
สถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อ  "แผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย ผู้แทนสถาบันอาคารเขียวไทย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

 

จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


Back