ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย ได้ผ่านทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 4

Published on 22 06 2018, IN Announcementประกาศ


เรื่อง คณะกรรมการที่ผ่านการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4

******************************************************


                                 ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A EB หรือ TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING ของสถาบันอาคารเขียวไทย อย่างสมบูรณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้    นายสมศักดิ์            จิตมั่น                                                                  


File attachment (Preview and download)

รายชื่อคณะกรรมการที่ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4.pdf
Back