แจ้งเลื่อนการจัดงาน “TGBI Business Networking 2020”

Published on 27 02 2020, IN Announcement

    

ประกาศ

เรื่อง  แจ้งเลื่อนการจัดงาน “TGBI Business Networking 2020”

**************************************************

ด้วยความห่วงใย และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ณ ขณะนี้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทย ผู้จัดงาน “TGBI Business Networking 2020” ซึ่งจะจัดขึ้นตามหมายกำหนดการเดิม คือภายในเดือน มีนาคม 2563ทางสถาบันอาคารเขียวไทย มีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) จะสิ้นสุดลง

 

ทางสถาบันฯได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ และจะประกาศกำหนดการจัดงานดังกล่าวให้ทราบภายหลัง  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางสถาบันฯเป็นอย่างดีเสมอมา

 

คณะกรรมการจัดงาน “TGBI Business Networking 2020”

 

                                               ประกาศ  ณ  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

                                           สถาบันอาคารเขียวไทย

 


File attachment (Preview and download)

ประกาศ แจ้งเลื่อนการจัดงาน “TGBI Business Networking 2020”.pdf
Back