ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

Published on 27 02 2020, IN Announcement

 

 ประกาศ

เรื่อง  ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

**************************************************

ด้วยความห่วงใย และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ณ ขณะนี้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 23 ซึ่งเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 มีนาคม 2563  เป็นวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 หากไม่สะดวกเข้าอบรมในวันดังกล่าว สามารถยกเลิกการอบรมและสามารถขอคืนเงินค่าอบรมจากทางสถาบันฯได้ โดยแจ้งมาทาง e-mail : tgbitrees@gmail.com เพื่อประสานงานเรื่องขั้นตอนการขอคืนเงินต่อไป

ทางสถาบันฯได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ และทางสถาบันฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย  หากมีข้อสอบถาม ติดต่อ 088-7600118  tgbitrees@gmail.com

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

                                               ประกาศ  ณ  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

                                           สถาบันอาคารเขียวไทย

 

 


Back