เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการส่งเอกสารประกอบตรวจประเมินอาคาร

Published on 02 04 2020, IN Announcement


ประกาศ

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการส่งเอกสารประกอบตรวจประเมินอาคาร

**************************************************

เนื่องด้วยปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลโดยใช้แผ่นซีดี (CD) มีความนิยมในการใช้งานน้อยลงเรื่อยๆ ทางคณะกรรมการตรวจประเมินอาคาร และทีมตรวจจึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลเอกสารประกอบตรวจประเมินอาคารเป็นยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) แทนการใช้แผ่นซีดีในปัจจุบัน

ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีความประสงค์จะให้เปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเอกสารประกอบการยื่นตรวจจากเดิมได้กำหนดให้ ส่งเอกสารยื่นตรวจประเมินอาคารในรูปแบบรายงาน (Paper) จำนวน 1 ชุด และ CD (รายละเอียดเหมือนกัน) จำนวน 5 ชุด เปลี่ยนเป็นส่งเอกสารยื่นตรวจประเมินอาคารในรูปแบบรายงาน (Paper) จำนวน 1 ชุด และ USB Flash Drive (รายละเอียดเหมือนกัน) จำนวน 5 ชุดแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

2563-04-02 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการส่งเอกสาร edited by Wises.pdf
Back