พิธีมอบป้ายติดอาคาร อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน "ชีวพนาเวศ"

Published on 31 07 2020, IN News


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย มอบป้ายติดอาคารรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับ อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน "ชีวพนาเวศ"  โดยมีคุณเคโงะ นิเฮอิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ และ ผศ.สันติภาพ ธรรมวิวัฒนุกูร กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย มอบหนังสือรับรองอาคาร ระดับ Platinum โดยมีคุณสมคิด ประดิษฐกำจรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ  โดยมี ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทย และ คุณนันทวัน ศิริทรัพย์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี

Back