พิธีมอบรางวัลอาคารเขียวระดับ Platinum : อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์[11 Aug 2017 ]

Published on 26 11 2017, IN News

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินอาคารเขียว ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ในประเภทอาคารสร้างใหม่   
 
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้น เพื่อผลิตและจำหน่ายให้ทั้งในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ใช้เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศไดกิ้น VRV ผสานกับเทคโนโลยีการระบายอากาศ Heat reclaim ventilator ที่ช่วยให้อาคารแห่งนี้มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้อาคาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นแห่งนี้ ผ่านการตรวจสอบและได้รับรางวัลอาคารเขียวขั้นสูงสุด ระดับ Platinum จากสถาบันอาคารเขียวประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอาคารลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลสูงสุดนี้
 
งานพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาโดยมีคุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย เป็นผู้มอบ, มร.โยชิโนริ ทสึกิยาม่า กรรมการ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับมอบ, คุณจักรพันธ์ ภวังค์คะรัตน์ รองประธานสถาบันฯ, ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ ที่ปรึกษาสถาบันฯ, คุณสมศักดิ์ จิตมั่น, ผศ.สันติภาพ ธรรมวัฒนุกูร, ผศ.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, คุณวิเศรษฐ อังสุรัตน์โกมล กรรมการสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี

Back