งานสัมมนาสรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ[15 Nov 2017 ]

Published on 26 11 2017, IN News


http://goo.gl/PEQCeYมูลนิธิอาคารเขียวไทย โดยสถาบันอาคารเขียวไทย จัดงานสัมมนาสรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ และปาฐกถาพิเศษ 
 
เรื่อง : ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
 
เพื่อเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ภายใต้โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ พร้อมให้ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ - รูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) 
 
หัวข้อสัมมนาประกอบด้วย 
  • Internet of Things (IOT) Technology for SMART City Development
  • BIG Data for SMART City Development 
  • SMART Urban Solution - Megatrend Project 
ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้อง Ballroom 3 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 
 
#ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/PEQCeY
#ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Back