Author: TGBI Member

ประกาศเปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคาร

ของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREES เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และประหยัดทรัพยากร ตามแนวคิดหลักของมูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย   มูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย จึงได้ปรับแก้สเปคของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุ และประหยัดทรัพยากร รวมถึงขอปรับราคาลง จาก ป้ายละ 26,000.- บาท (ไม่รวมVAT) เหลือ 15,000.- บาท(ไม่รวมVAT) เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ                           

Read More »

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม

GI ไม่ใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ วัตถุประสงค์ ลดความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร สิ่งที่ต้องดำเนินการ ลดปริมาณการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารให้ได้อย่างน้อย 50% ของปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก ทั้งนี้โครงการต้องแสดงรายการคำนวณปริมาณการลดการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้เหมาะสม “ปริมาณน้ำที่ต้องใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด” ให้คำนวณตามวิธีของ EPA’s WaterSense water budget tool “ปริมาณน้ำทดแทนน้ำประปาที่ใช้รดน้ำต้นไม้” ให้คำนวณโดยวิศวกรงานระบบสุขาภิบาลหรือภูมิสถาปนิก แนวทางการดำเนินการ พิจารณาใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก เช่น น้ำฝนจากบ่อเก็บน้ำฝน น้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนไหลล้น น้ำที่บำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Read More »

ประกาศทดสอบความรู้ TREES-NC รุ่น 24

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ โรงแรม เอวัน กรุงเทพฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ และ บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด มา

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน PEN SOOK Technical Hearing

สถาบันอาคารเขียวไทยขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเทคนิคพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของมาตรฐานเกณฑ์ “เป็นสุข”(Technical Hearing PEN SOOK)เพื่อนำผลความคิดเห็นเป็นข้อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานที่จะนำไปปฏิบัติได้และเป็นที่ยอมรับต่อไป เกณฑ์ “เป็นสุข” คือกระบวนการคิดต่อยอดใหม่ล่าสุดจากสถาบันอาคารเขียวไทย ที่มีแรงขับเคลื่อนทางความคิดที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้งานในตัวอาคารมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดี สุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือเรียกโดยรวมว่า Well – Being โดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ Victor club

Read More »

ทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2 (สอบแก้ตัว) [02 Aug 2017 ]

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดให้มีการทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว  TREES EB รุ่นที่ 2 (สอบแก้ตัว) วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ  เวลา

Read More »

ประกาศผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2 [02 Aug 2017 ]

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2 ***************************************************              ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 25600

Read More »