Author: TGBI Member

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย Version 2

เอกสารนี้เป็น หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ซึ่ง จัดเตรียมโดย คณะอนุกรรมการจัดทำ หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ที่มี ตัวแทนมาจากสองสมาคมฯ ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าเรื่อง อาคารเขียวในประเทศไทย อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนั่นเอง ซึ่ง เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หรือ เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคารสาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น เปลี่ยนระบบปรับอากาศหรือเปลือกอาคาร เป็นต้น และในปัจจุบันสถาบันอาคารเขียวได้ออกหลักเกณฑ์สำหรับอาคารประเภทอื่น เช่น อาคารระหว่างการใช้งาน

Read More »

ประกาศ เรื่อง ห้ามก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ TREES ก่อนได้รับการอนุมัติ

เนื่องจากสถาบันอาคารเขียวไทยพบว่ามีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ว่าได้รับการประเมินอาคารเขียวไทยจากสถาบันฯ ก่อนได้รับผลการตรวจประเมิน หรือ ใช้ป้ายตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือ ป้ายที่ไม่ได้รับการยินยอมจากทางสถาบันฯ มาก่อน หรือ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่แสดงตราสัญลักษณ์ของสถาบันฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทยภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอประกาศว่า โครงการที่ต้องการใช้ป้ายที่มีตราสัญลักษณ์ของสถาบันอาคารเขียวไทยนั้น ต้องดำเนินการดังนี้ ตราสัญลักษณ์สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยสถาบันฯ ได้จดทะเบียนการค้าตราสัญลักษณ์นี้แล้ว สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่แสดงในระหว่างการก่อสร้างตามข้อกำหนดของอาคารเขียวไทยนั้น ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ต้องขออนุญาตจัดทำจากสถาบันฯ แต่ถ้าสถาบันฯ พบว่าการกระทำนั้นไม่ถูกต้อง

Read More »

อบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 25

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที 25 เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ และ บริษัท เงินมา ธุรกิจ จำกัด มา

Read More »

ประกาศวันหยุด

ประกาศวันหยุดสำนักงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน พ.ศ. 2564 และเปิดทำการอีกครั้ง ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 จึงประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน GLASSTECH ASIA ONLINE CONFERENCE 2021

กลับมาอีกครั้งกับการสัมมนาออนไลน์นานาชาติ รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในวงการนวัตกรรมกระจกการออกแบบอาคาร Facade ขึ้นสูงและการติดตั้ง กับโปรเจคสำคัญ ๆ ของโลก อาทิเช่น ท่าอากาศยาาาานสิงคโปร์ซางงีหรือห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Dubai Mall งานจะจัดในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เริ่มเวลา 15.00 – 18.00 น. (ตามเวลาไทย) บรรยายภาคภาษาอังกฤษ ชมสดพร้อมกันผ่านระบบ Zoom วิธีการเข้าร่วม

Read More »

ประกาศเปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคาร

ของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREES เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และประหยัดทรัพยากร ตามแนวคิดหลักของมูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย   มูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย จึงได้ปรับแก้สเปคของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุ และประหยัดทรัพยากร รวมถึงขอปรับราคาลง จาก ป้ายละ 26,000.- บาท (ไม่รวมVAT) เหลือ 15,000.- บาท(ไม่รวมVAT) เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ                           

Read More »

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม

GI ไม่ใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ วัตถุประสงค์ ลดความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร สิ่งที่ต้องดำเนินการ ลดปริมาณการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารให้ได้อย่างน้อย 50% ของปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก ทั้งนี้โครงการต้องแสดงรายการคำนวณปริมาณการลดการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้เหมาะสม “ปริมาณน้ำที่ต้องใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด” ให้คำนวณตามวิธีของ EPA’s WaterSense water budget tool “ปริมาณน้ำทดแทนน้ำประปาที่ใช้รดน้ำต้นไม้” ให้คำนวณโดยวิศวกรงานระบบสุขาภิบาลหรือภูมิสถาปนิก แนวทางการดำเนินการ พิจารณาใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก เช่น น้ำฝนจากบ่อเก็บน้ำฝน น้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนไหลล้น น้ำที่บำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Read More »

ประกาศทดสอบความรู้ TREES-NC รุ่น 24

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ โรงแรม เอวัน กรุงเทพฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ และ บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด มา

Read More »

ทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2 (สอบแก้ตัว) [02 Aug 2017 ]

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดให้มีการทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว  TREES EB รุ่นที่ 2 (สอบแก้ตัว) วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ  เวลา

Read More »