Categories
News Uncategorized

ประกาศทดสอบความรู้ TREES-NC รุ่น 24

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ โรงแรม เอวัน กรุงเทพฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ และ บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 👏🏼👏🏼👏🏼

สำหรับ ผลทดสอบที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น มีกำหนดการทดสอบความรู้(สอบแก้ตัว) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 สามารถลงทะเบียนสอบได้ทางอีเมล tgbitrees@gmail.com ที่แจ้งคะแนนสอบไปให้ครับ

Categories
News News & Activities Uncategorized

ขอเชิญร่วมงาน PEN SOOK Technical Hearing

สถาบันอาคารเขียวไทยขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเทคนิคพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของมาตรฐานเกณฑ์ “เป็นสุข”(Technical Hearing PEN SOOK)เพื่อนำผลความคิดเห็นเป็นข้อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานที่จะนำไปปฏิบัติได้และเป็นที่ยอมรับต่อไป

เกณฑ์ “เป็นสุข” คือกระบวนการคิดต่อยอดใหม่ล่าสุดจากสถาบันอาคารเขียวไทย ที่มีแรงขับเคลื่อนทางความคิดที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้งานในตัวอาคารมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดี สุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือเรียกโดยรวมว่า Well – Being

โดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ Victor club ชั้น 7 ห้อง 3+4 สามย่านมิตรทาวน์#โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้น / ขอความร่วมมือหน่วยงานละ 2 ท่าน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3183358, 088-7600118

ติดตามรับชมการ Live ผ่านทาง Facebook Page และ Youtube Channel

Categories
Uncategorized

Article

Categories
News & Activities Uncategorized

ทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2 (สอบแก้ตัว) [02 Aug 2017 ]

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดให้มีการทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว  TREES EB รุ่นที่ 2 (สอบแก้ตัว) วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ 

เวลา  13.00-13.30  ลงทะเบียน

เวลา  13.30-15.30  ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน (กรุณาส่งเอกสารใบตอบรับและชำระเงินภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560) 

-สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย     535 บาท/ ท่าน 

-บุคคลทั่วไป                                                                                1,070 บาท/ ท่าน

Categories
Uncategorized

ประกาศผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2 [02 Aug 2017 ]

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2

***************************************************

             ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 25600 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็น ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

  1. นายคเณศ            จึ่งสกุล
  2. นางสาวธนภรณ์     โภควรรณวิทย์
  3. นางสาวธีรินทร์       อัครวาณิชพันธ์
  4. ดร.บุญจง              บูรณวัฒนาโชค