Project

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

โครงการทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน

รหัสโครงการชื่อโครงการชื่อบริษัทสถานะอาคาร 
2021-NC-0123
โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 PLOT Aสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์โครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2021-NC-0122CP ALL NOW COMPLEX PHASE 2บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)โครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2020-NC-0121อาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 รังสิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2020-NC-0120อาคารตันตราภัณฑ์บริษัท ชอยส์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2020-NC-0119โครงการก่อสร้างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC เฟส1บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)โครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2020-NC-0118โครงการก่อสร้างอาคารปฐมวัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2020-NC-0117อาคาร Golden place โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน Cบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2020-NC-0116CPAC CONCRETE TECHNOLOGY CENTERบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2020-NC-0115อาคารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)โครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2019-CS-0005ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park)บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2019-NC-0114อาคารสำนักงาน EGAT Headquartersการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรอการชำระเงินค่าตรวจประเมินอาคาร
2019-NC-0113โครงการอาคารสำนักงานและการศึกษา THE TARAบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)โครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2019-NC-0112Mulberry Grove Condominiumบริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล เรสซิเดนซ์ จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2019-NC-0111โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน Cบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2019-NC-0110มัลเบอร์รีโกรฟ สุขุมวิทบริษัท มัลเบอร์รี โกรฟ สุขุมวิท คอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2019-NC-0109อาคาร สำนักงาน บริษัท พร็อพเพอร์ซีบริษัท พร็อพเพอร์ซี จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2019-NC-0108Administrative Building of Nong Fab LNG Receiving Terminalบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง Design Submittal เมื่อวันที่ 02/11/2020
2019-NC-0107อาคารปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดนนทบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2019-NC-0106ศูนย์การเรียนรู่ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 24/11/2020
2019-NC-0105อาคารสำนักงาน 2 ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 16/09/2020
2019-CS-0004โครงการพัฒนาที่ดิน บริเวณ BLOCK H เขตพาณิชย์สยามสแควร์สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอผลการตรวจประเมินรอบแรก
2019-CS-0003ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร อาคารBบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)โครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2019-CS-0002ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร อาคารAบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)โครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2018-CS-0001T1 Office Buildingบริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง Design Submittal เมื่อวันที่ 28/10/2019
2018-NC-0104ศูนย์กระจายสินค้า RDC หาดใหญ่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)รอผลการตรวจประเมินรอบ Mid Review
2018-NC-0103ศูนย์กระจายสินค้า RDC นครสวรรค์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)โครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสารรอบ2
2018-NC-0102อาคารสำนักงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ซอยพหลโยธิน 11บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2018-NC-0101ร้าน 7-Eleven สาขาธาราพัทยาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)อาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 04/03/2020
2018-NC-0100โชว์รูมรถยนต์โตโยต้า พัทยา 1998 สาขาสัตหีบบริษัท โตโยต้า พัทยา 1998 จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 21/03/2020
2018-NC-0099อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2018-NC-0098อาคารสำนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2018-NC-0097อาคาร อีอีซี อคาเดมี 2บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 07/10/2020
2018-NC-0096อาคาร Competency Certification Center กฟผ. ไทรน้อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 16/09/2019
2018-NC-0095อาคารนันทนาการ กฟผ. ไทรน้อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 16/09/2019
2017-NC-0094โชว์รูมและศูนย์บริการมาตราฐาน โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด สาขาลาดพร้าวบริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 21/03/2019
2017-NC-0093Archroma-Global Technical Service Center for Textile Applications and TestingArchroma Global Business Developmentอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 21/03/2019
2017-NC-0092วิสซ์ดอม วัน โอ วัน WHIZDOMบริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัดยกเลิกการขอยื่นประเมิน ย้ายไปยื่น CS
2017-NC-0091อาคารศูนย์บริหารทางการพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2017-NC-0090Toyota Deluxe,ECO Showroom Buildingบริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 24/12/2018
2017-NC-0089โตโยต้า ไชยา สุราษฎร์ธานีบริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2017-NC-0088ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)อาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 31/10/2019
2017-NC-0087Toyota Biotope Sustainable Learning Centerบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 18/05/2020
2017-NC-0086ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสมุยบมจ.การบินกรุงเทพ (ฝ่ายสนามบิน)โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2017-NC-0085ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอาคารได้ผ่านการรับรอง Design Submittal เมื่อวันที่ 29/6/2018
2017-NC-0084อาคารปฎิบัติการ คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีแห่งใหม่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรอบ2
2017-NC-0083วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระบริษัท วิซดอม คลับ คอร์ปอเรชั่น จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 27/04/2020
2017-NC-0082วิสซ์ดอม อินสปายวิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 06/08/2020
2017-NC-0081SL Estate Head Officeบริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 16/05/2019
2017-NC-0080The Bangkok Residences (เดอะ บางกอก เรสซิเด้นท์)บริษัท ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วิจัย จำกัดโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร รอบ2
2017-NC-0079คลังสินค้าโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 28/06/2019
2017-NC-0078สำนักงานอุบลราชธานี บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 1 จ.อุบลราชธานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 02/04/2019
2017-NC-0077อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LEARNING EXCHANGE (LX)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 01/09/2020
2017-NC-0076อาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 02/08/2019
2017-NC-0075อาคารสำนักงานใหม่คลองเตย การไฟฟ้านครหลวงคลองเตยการไฟฟ้านครหลวงอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 21/09/2020
2017-NC-0074อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัดบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัดโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2016-NC-0073วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์บริษัท วิซดอมโซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 18/05/2020
2016-NC-0072ByBUZZบริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 14/03/2019
2016-NC-0071อาคารสำนักงาน กฟผ. ไทรน้อย (EGAT Sainoi office)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 16/05/2019
2016-NC-0070โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)อาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ Gold เมื่อวันที่ 22/10/2018
2016-NC-0069สำนักงานใหญ่ 2 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (FEC HO2)บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัดโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2016-NC-0068Ngern Ma Business Officeบริษัท เงินมา ธุรกิจ จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 15/10/2019
2016-NC-0067WHIZDOM CONNECTบริษัท วิซดอมโซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 15/08/2019
2016-NC-0066ยามาฮ่าไรเดอร์สคลับ (Yamaha Riders Club)บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 14/12/2016
2016-NC-0065ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดอาคารได้ที่ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 4/4/2017
2016-NC-0064โครงการ โชว์รูม สำนักงาน และศูนย์บริการโตโยต้าลำปาง สาขาห้างฉัตรบริษัท โตโยต้าลำปาง จำกัด สาขาห้างฉัตรอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 19/9/2017
2015-NC-0063Circle Sukhumvit 11Fragrant Development Co.,Ltd.โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2015-NC-0062PASCO Eco-Restaurantร้านอาหารพาสโก้ อีโค-เรสเตอรองอาคารได้ผ่านการรับรอง Design Submittal ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 8/2/2017
2015-NC-0061CPF Bang Nam Priao DCบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)อาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 29/2/2016
2015-NC-0060โครงการก่อสร้างโชว์รูม สำนักงานและศูนย์บริการ โตโยต้ามุกดาหาร สำนักงานใหญ่บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดขอยกเลิกการยื่นประเมินอาคาร เมื่อวันที่ 30/08/2018
2014-NC-0059Totota Rich Green Showroomบริษัท โตโยต้าริช จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 10/10/2017
2014-NC-0058โชว์รูมโตโยต้า ดีเยี่ยม สาขาพิบูลมังสาหารบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 24/1/2018
2014-NC-0057โตโยต้าพิษณุโลก สาขานครไทยบริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 12/6/2017
2014-NC-0056โชว์รูมโตโยต้าวัน สาขาบางน้ำเปรี้ยวบริษัท โตโยต้าวัน จำกัดโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2014-NC-0055โชว์รูมรถยนต์โตโยต้า และโตโยต้าชัวส์ สาขากบินทร์บุรีบริษัท โตโยต้า ปราจีนบุรี (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2014-NC-0054โชว์รูม สำนักงาน ศูนย์บริการ โตโยต้า เมืองสุพรรณบริษัท โตโยต้า เมืองสุพรรณ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 16/05/2019
2014-NC-0053โตโยต้า เมืองนนท์ สาขาชัยพฤกษ์บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 28/4/2017
2014-NC-0052โตโยต้า นนทบุรี สาขาไทรน้อยบริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 15/8/2017
2014-NC-0051โชว์รูม สํานักงาน ศูนย์บริการ โตโยต้า นครชลบุรีบริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จํากัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 12/7/2017
2014-NC-0050โชว์รูม สํานักงานและศูนย์บริการ โตโยต้า บัสส์ สาขาพระราม 2บริษัท โตโยต้าบัสส์ จํากัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 2/6/2018
2014-NC-0049โชว์รูม สำนักงานและศูนย์บริการ โตโยต้าชัยนาท 2015บริษัท โตโยต้า ชัยนาท 2015 จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 2/6/2018
2014-NC-0048โชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการ โตโยต้าจันทบุรี สาขาสอยดาวบริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัดโครงการยืนยันไม่ขอรับการตรวจประเมินอาคาร
2014-NC-0047โตโยต้า เจริญศรีบริษัท โตโยต้า เจริญศรี จำกัดแจ้งยกเลิกการยื่นตรวจประเมินอาคาร 30-08-2018
2014-NC-0046โตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์บริษัท โตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์ จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 10/08/2018
2014-NC-0045Toyota Northern Green Showroomบริษัท โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ลำปาง) จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 02/04/2019
2014-NC-0044อาคารโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการ โตโยต้า จีเอ็นดี ชลบุรีบริษัท โตโยต้ จีเอ็นดี ชลบุรี จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 19/5/2017
2014-NC-0043โตโยต้า ชัยรัชการ สาขาเกษตรนวมินทร์บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 1/6/2018
2014-NC-0042โตโยต้ายโสธร สาขาเลิงนกทาบริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด สาขาเลิงนกทาอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 3/5/2016
2014-NC-0041อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ โตโยต้ากรุงไทย สาขาตลิ่งชันบริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 16/05/2019
2014-NC-0040อาคาร อีอีซี อคาเดมีบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 4/12/2017
2014-NC-0039โตโยต้าทองรวยสีมา สาขาปรุใหญ่บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 22/1/2018
2014-NC-0038โชว์รูมและศูนย์บริการ โตโยต้าสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิบริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 16/8/2017
2014-NC-0037โชว์รูมสำนักงานและศูนย์บริการ โตโยต้านครปฐม สาขาตลาดจินดาบริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 24/12/2018
2014-NC-0036อาคารโชว์รูมและศุนย์บริการ โตโยต้า สมายบริษัท โตโยต้า สมาย จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 10/08/2018
2014-NC-0035โตโยต้าเพชรบุรี สาขาชะอำ-บ่อแขมห้างหุ้นส่วยจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้าอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 9/11/2017
2014-NC-0034โชว์รูมและศูนย์บริการ โตโยต้าร้อยเอ็ด สาขาโพนทองบริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 11/1/2016
2014-NC-0033โชว์รูมสำนักงานและศูนย์บริการ โตโยต้าสงขลา สาขาห้าแยกเกาะยอบริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดโครงการอยู่ระหว่างทำเอกสารรอบ2 : กำหนดส่ง4 ธ.ต.58 (ยังไม่ได้รับเอกสาร)
2014-NC-0032โชว์รูม สำนักงาน ศูนย์บริการ โตโยต้าศรีสะเกษบริษัท โตโยต้า ศรีษะเกษ (1993) ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัดโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2014-NC-0031โชว์รูมและศูนย์บริการ โตโยต้าแก่นนคร สาขาบ้านดอนบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 12/7/2017
2014-NC-0030โชว์รูมสำนักงานและศูนย์บริการโตโยต้า นครระยองบริษัท โตโยต้า นครระยอง จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ CERTIFIED เมื่อวันที่ 15/8/2017
2014-NC-0029โครงการโชว์รูมและศูนย์บริการ อลีนกิจ สยาม สาขาบึงนารางบริษัท อลีนกิจ สยาม จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 30/05/2019
2014-NC-0028อาคาร ๖๐ พรรษาราชสุดาสมภพโรงเรียนจิตรลดาอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 2/4/2015
2014-NC-0027โชว์รูม สำนักงาน และศูนย์บริการ โตโยต้ามหาสารคาม สาขาวาปีปทุมบริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดโครงการขอยกเลิกการยื่นประเมินอาคาร เมื่อวันที่ 20/8/2018
2014-NC-0026Whizdom Avenue Ratchada-LadpraoWhizdom Pinnacle Corporation Ltd.อาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 5/3/2019
2014-NC-0025บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาศรีจันทร์บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2014-NC-0024อาคารพาณิชย์ (โชว์รูมและสำนักงาน) พิธาน หาดใหญ่ สาขาสะเดาบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาหาดใหญ่อาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 30/9/2015
2013-NC-0023โตโยต้า เมืองเพชร สาขาท่ายางบริษัท โตโยต้า เมืองเพชร จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 15/8/2017
2013-NC-0022โตโยต้า เอกนิมิตไทย สาขา กาญจนาภิเษก-บางใหญ่บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 15/8/2017
2013-NC-0021โตโยต้า เมืองชลบริษัท โตโยต้า เมืองชลบุรี จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 02/10/2018
2013-NC-0020CP ALL ACADEMYบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)อาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 4/8/2015
2013-NC-0019โชว์รูม สำนักงาน ศูนย์บริการ โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส (สำนักงานใหญ่)บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 03/08/2020
2013-NC-0018International Education Buildingมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร รอบ2
2013-NC-0017โรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลสินแพทย์โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร
2013-NC-0016ร้าน 7-Eleven สาขาธาราสแควร์บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)อาคารได้รับการรับรอง ในระดับ PLATINUM เมื่อวันที่ 1/6/2014
2013-NC-0015Nation ITMX CO., LTDบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 3/8/2015
2012-NC-0014โตโยต้าโชว์รูม เจริญยนต์ชลบุรี สาขานาจอมเทียนบริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 02/10/2018
2012-NC-0013Show DCบริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัดโครงการยืนยันไม่ขอรับการตรวจประเมินอาคาร
2012-NC-0012โตโยต้าดีลักซ์บริษัท โตโยต้าดีลักซ์ จำกัดโครงการยืนยันไม่ขอรับการตรวจประเมินอาคาร
2012-NC-0011โตโยต้าโชว์รูม สาขาศรีตรังบริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดแจ้งยกเลิกการยื่นตรวจประเมินอาคาร 5-2-2563
2012-NC-0010อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ โตโยต้าเฟรนส์ชิบ สาขานวนครบริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 15/8/2017
2012-NC-0009Circle Living Poototypeบริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดโครงการอยู่ระหว่างทำเอกสารรอบ2 : กำหนดส่ง 22 ต.ค.58 (ยังไม่ได้รับเอกสาร)
2012-NC-0008โชว์รูมบุญถาวร สาขาหัวหินบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัดโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร
2012-NC-0007โตโยต้านครพิงค์ สาขาสันทราย-แม่โจ้บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัดยกเลิกการขอยื่นประเมินอาคาร
2012-NC-0006โตโยต้า ทีบีเอ็น สาขากาญจนาภิเษกบริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 11/06/2019
2012-NC-0005อาคารโชว์รูมสำนักงานและศูนย์บริการ โตโยต้า เภตราบริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 25/12/2014
2012-NC-0004อาคารสำนักงาน โครงการขยายกำลังผลิต new plant หนองแคบริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัดโครงการยืนยันไม่ขอรับการตรวจประเมินอาคาร
2012-NC-0003IDEO Mobi Sathornบริษัท อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)อาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ SILVER เมื่อวันที่ 21/7/2015
2012-NC-0002Park Ventures (ปาร์ค เวนเชอร์)บริษัท เลิศรัฐการ จำกัดโครงการดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
2012-NC-0001อาคารโชว์รูม สำนักงานและศูนย์การมาตรฐาน โตโยต้าไทนย็น (สาขาปากช่อง)บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัดอาคารได้ผ่านการรับรอง ในระดับ GOLD เมื่อวันที่ 26/9/2013