กำหนดการสัมมนาช่วงเช้า 9th Thai Green Building Expo and Conference 2022 “Green Building Next – Post COVID-19”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

เปิดลงทะเบียนแล้ว!

9th Thai Green Building Expo and Conference 2022

“Green Building Next – Post COVID-19”

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เวลา 09:00 – 16:00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 08:15 น.)

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

?สัมมนาภาคเช้า

  • “ความปกติใหม่ในโลกหลังโควิด”— โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI
  • “Foresight : Future of Living after COVID-19”— โดย คุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตอาวุโส FutureTales Lab by MQDC
  • “Design for Resilience ออกแบบอย่างไรให้ -อยู่ รอด ปลอดภัย- ในสภาวะโลกรวน”— โดย ดร.สิงห์ อินทรชูโตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RISC
  • ผู้ดำเนินรายการภาคเช้า— โดย ดร.อมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์ รองประธานจัดงานฯ และ Head of Sustainability JLL Thailand

?สัมมนาภาคบ่าย

“UPDATE เกณฑ์อาคารเขียวไทย”

  • “SOOK Building Standard เกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข”— โดย ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทย และผู้เช่ียวชาญงานออกแบบบริษัท อีโม-ดี จำกัด
  • “TREES-HOME” เกณฑ์อาคารเขียวสำหรับอาคารพักอาศัย— โดย รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูรกรรมการอาคารเขียวไทย และหัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • “Well Being City” เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของโครงการประเภทชุมชนเมือง— โดย ดร.อภิพรรณ บริสุทธิ์ นักวิชาการอิสระด้านการออกแบบอาคารเขียว
  • “TREES-Passive”เกณฑ์การออกแบบ Passive สำหรับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่— โดย รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ หัวหน้าคณะทำงานร่างเกณฑ์อาคารเขียวไทย และอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ดำเนินรายการภาคบ่าย— โดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ เลขานุการสถาบันอาคารเขียวไทย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เวิร์คเวล สตูดิโอ จำกัด

?ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาได้ที่?

http://rgtrs.tgbi.or.th/

สำหรับท่านที่ต้องการใกล้ชิดกับลูกค้าผู้ใช้งานวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารเขียวและเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าใน Green directory สามารถร่วมสนับสนุนจองบูทหรือซื้อโฆษณางาน 9th Thai Green Building Expo and Conference 2022 สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-3183358, 084-0995199, 088-7600118 หรือE-mail : tgb.expo@gmail.com

รายละเอียดการจองบูทในงาน

https://tgbi.or.th/news-activities/2022/06/22/1850/

รายละเอียดการซื้อโฆษณาในงาน

https://tgbi.or.th/news-activities/2022/06/29/1913/