“Empower Engineering in Digital Era : เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ขอเชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 ** ร่วมงานฟรี!! ** ?
หัวข้อ “Empower Engineering in Digital Era : เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล”
3-5 พฤศจิกายน 2565

เพลนารี่ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

? พบกับการสัมมนาด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงสินค้า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
** ร่วมสัมมนา และร่วมชมนิทรรศการ ฟรี!!! **
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://youtu.be/SzbgwTLpOKo