ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน “โครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข” กับ ธอส. SAVE THE WORLD

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดให้มีโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน “โครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข” กับ ธอส. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

???? ดูเกณฑ์การให้คะแนนและส่งผลงานได้ที่ http://bit.ly/3S1otET

สมครได้ทั้ง สถาปนิกและนักศึกษา จะเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ก็ได้

???? ไอเดียดี ดี ของใคร ? ในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และนำไปใช้จริง ช่วยโลกใบนี้ที่กำลังวิกฤติจากภาวะโลกร้อนและก็ช่วยทุกคนประหยัดเงินในกระเป๋า ที่ใช้จ่ายกับไปกับค่าพลังงาน

และที่สำคัญผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลอีกด้วย

???? คุณณัฏฐ์  กิจจริต หนึ่งในสถาปนิกและนักแสดง ขอเชิญคุณมาร่วมออกแบบบ้าน…SAVE THE WORLD… ????????ติดตาม กติกา และรายละเอียด ได้ตามนี้เลย

????รายละเอียดโครงการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน “โครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข” โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

????ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก – นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสายวิชาสถาปัตยกรรม (แบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน) – ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 3 ล้านบาท

????ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ – บุคคล คณะบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (แบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน) – ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 150 ตารางเมตรขึ้นไป งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 5 ล้านบาท

✨ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท โดยแบ่งเงินรางวัล 2 ประเภท ดังนี้

1.  ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก

????รางวัลที่ 1 : 150,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

????รางวัลที่ 2 : 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

????รางวัลที่ 3 : 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

????รางวัลชมเชย 2 รางวัล : 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

2. ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่

????รางวัลที่ 1 : 300,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

????รางวัลที่ 2 : 200,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

????รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

????รางวัลชมเชย 2 รางวัล : 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

????เกณฑ์การตัดสิน : โครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข

1. สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน ที่นำไปใช้เป็นแบบก่อสร้างได้จริงตามงบประมาณที่กำหนด (30 คะแนน)

2. ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (30 คะแนน)

3. การนำเสนอผลงานตรงแนวความคิดในการออกแบบบ้านที่ประหยัดพลังงาน (20 คะแนน)

4. ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบอย่างสวยงาม ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่  ที่มีได้อย่างเหมาะสม (15 คะแนน)

5. การใช้เลือกวัสดุ (5 คะแนน)

????รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2. นิสิต นักศึกษา (แบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน)

3. ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ชั้นปี, สถานศึกษา, สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID และ E-mail

4. บุคคล คณะบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (แบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน)

5. ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ที่ทำงานปัจจุบัน, สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม, สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID และ E-mail

6. ส่งไฟล์ผลงาน โดยการ Upload File ใน Google form และตั้งชื่อ File

7. ตัวเลขตามประเภทการประกวด ประเภทที่ 1 (นิสิต นักศึกษา) ประเภทที่ 2 (บุคคล คณะบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม) ได้แก่ 1 หรือ 2

8. ชื่อ-นามสกุล / ชื่อทีม ของผู้เข้าประกวด ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น 1ถาปัตย์.อยู่เย็น (ผู้เข้าประกวดชื่อถาปัตย์ อยู่เย็น ส่งผลงานประเภทที่1 นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสายวิชาสถาปัตยกรรม แบบเดี่ยว บ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 3 ล้านบาท

9. ไฟล์ผลงานต้องมีรายละเอียด ผังพื้นทุกชั้น รูปตัด รูปด้าน และภาพ Perspective วัสดุ พร้อมคำอธิบายแนวความคิดของการออกแบบ และการประหยัดพลังงาน สูงสุดไม่เกิน 600 คำ

10. ส่งเป็นไฟล์ pdf ขนาด A1 จำนวน 1 แผ่น รูปแบบแนวตั้ง (ขนาด 594 x 841), กำหนดค่า DPI = 200 และไฟล์ขนาดความจุรวมไม่เกิน 20 MB (โดยอัพโหลดในลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด)

กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยตัดสินรางวัลจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม

ดูเกณฑ์การให้คะแนนและส่งผลงานได้ที่ http://bit.ly/3S1otET
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน inbox : https://web.facebook.com/greathomebecoolbyghb