ประมวลภาพ งานบรรยากาศ TGBI TALK#1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประมวลภาพบรรยากาศงานเสวนาทางวิชาการ TGBI TALK#1

“Sustainability In Action : Working Towards Net-Zero Carbon Emission”

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ.ห้องจูปิเตอร์ 14 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

TGBI Talk Series นี้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดย: สถาบันอาคารเขียวไทย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
 2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน นักวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ก่อสร้าง
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านงานออกแบบก่อสร้าง
  ที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุหมุดหมาย carbon neutrality ในปี 2050 ที่ได้ประกาศใน Climate Change
  Conference (COP 26)
 4. ทางสถาบันฯ มีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ
  เป็นศูนย์ในต่างบทบาทและมุมมอง เริ่มจากการกำหนดแนวนโยบายภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  รวมทั้งกรุงเทพมหานครที่มีนโยบายและการขับเคลื่อนจากการจัดทำโครงการต่างๆ มีการแลกเปลี่ยน
  จากสภาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างว่ามีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ อย่างไร สุดท้ายสถาบัน
  อาคารเขียวไทยมีส่วนในการลดคาร์บอนในภาคอาคารเบื้องต้นอย่างไร และจากการเรียนรู้อาคารเขียว
  ที่ผ่านการรับรองผ่านมา จะก้าวไปสู่net zero ได้อย่างไร

หัวข้อการสัมนาดังนี้

“แผนการขับเคลื่อนภาครัฐในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

โดย คุณจิรวัฒน์ ระติสุนทร
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“Bangkok Policies and Actions: Combatting Climate Change”

โดย คุณพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“Action to Reduce Carbon Emissions of Building Materials”

โดย คุณวิกรม วัชระคุปต์
ประธานกรรมการคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“Thai Green Building Institute Towards Net-Zero Carbon through Best Practices”

โดย ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์
เลขานุการมูลนิธิอาคารเขียวไทย

สามารถชมบันทึกการสัมนาย้อนหลังได้ ที่นี่

TGBI TALK#1
“Sustainability In Action : Working Towards Net-Zero Carbon Emission”

สามารถติดตามการสัมนาดีๆ แบบนี้ได้ โดยทางสถาบันอาคารเขียวไทย ได้มีกำหนดจัด TGBI TALK อีก 3 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

TGBI TALK#2 Green Building Practice from Various Perspectives ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการสัมนาทาง ออนไลน์ อย่างเดียว

TGBI TAKL#3 Green for hospitality business ร่วมกับงาน Nova Build Expo ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา และมีถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วย

TGBI TALK#4 Technology pathway to decarbonization ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ร่วมกับงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และมีถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยเช่นกัน

สามารถติดตามรายละเอียดการสัมนา ได้ทางเว็บไซต์ และ เฟสบุ๊ค ของสถาบันฯครับ (รายละเอียดการสัมนาอาจมีเปลี่ยนแปลง)

tgbi.or.th

https://www.facebook.com/tgbi.fanpage