ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Lighting pollution and mitigation solutions – สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

หลักสูตร Lighting pollution and mitigation solutions

ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารวสท.

อัตราค่าสมัคร :
ก่อน 2 พ.ค. 67 – 5,350 บาท
หลัง 2 พ.ค. 67 – 5,885 บาท
(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน

วิทยากร :
รศ. ไชยะ แช่มช้อย

  • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียน – https://forms.gle/TizwWQB9iYCMW2SP8