ประกาศ
เรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ
เรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0


ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอยกเลิกประกาศเรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0 ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เนื่องทางสถาบันฯ จะขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและกำหนดการขอยื่นเอกสารการตรวจเอกสารประเมินอาคาร TREES ซึ่งสถาบันฯ ได้กำหนดดังนี้


1.การลงทะเบียนขอเข้าประเมินอาคาร TREES NC/CS V.1.1 วันสุดท้ายคือวันที่ 30 มิถุนายน 2568


2.เปิดให้ลงทะเบียนขอเข้าประเมินอาคาร TREES NC/CS V.2.0 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568

3.การยื่นเอกสารตรวจประเมินอาคาร TREES NC/CS V.1.1 วันสุดท้ายคือวันที่ 31 ธันวาคม 2569

4.กรณีหากเป็นการแยกยื่นสามารถส่งเอกสารการประเมินช่วงการก่อสร้างได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571

5.โครงการที่ยื่น TREES NC/CS V1.1 สามารถแสดงความจำนงขอเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์ TREES NC/CS V2.0 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568

6.สำหรับโครงการที่ยื่นเอกสารประเมิน TREES NC/CS V1.1 แล้วไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์ TREES NC/CS V2.0

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
สถาบันอาคารเขียวไทย