ประกาศคณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย ได้ร่วมทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 3/2556

***************************************************

           ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมทดสอบความรู้เป็นผู้เชี่ยวาญอาคารเขียว TREES-A หรือ TREES ASSOCIATE ของสถาบันอาคารเขียวไทย อย่างสมบูรณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้

                                                              1.      ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์

                                                              2.      นายสมศักดิ์ จิตมั่น

                                                              3.      ผศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์