ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 6/2556

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 6/2556

***************************************************

           ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A หรือ TREES ASSOCIATE ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                               1.          นางกฤษณี เตชะวณิช

                               2.          นายกังวานสิริ เตชะวณิช

                              3.          นายณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์

                              4.           ดร.ปรีชา มณีสถิตย์

                              5.          นางสาวพรรณินทร์ สุขเกษม

                              6.          นายสุเทพ รอดจากภัย

                              7.          นายอานนท์ รัตนะพิสิฐ


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 6.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 6 (สอบแก้ตัว).pdf