ประกาศคณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย ได้ร่วมทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 9

***************************************************

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมทดสอบความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A หรือ TREES ASSOCIATE ของสถาบันอาคารเขียวไทย อย่างสมบูรณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้

                                                1.                  นายก่อพงศ์  ไทยน้อย