ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 7/2557

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 7

***************************************************

                      ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทยขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A หรือ TREES ASSOCIATE ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้               

                         1.             นางสาวกนกวรรณ มะสุวรรณ                2.             นางสาวกนิษฐา วิกรัยศักดา                

                         3.             นางสาวกมลพรรณ ชุมพลรัตน์               4.             นายคณินทร์ บุญศาสตร์                      

                         5.             นายจิรศักดิ์ รักษ์จันทร์                        6.             นายชาญณรงค์ ภาคภูมิ                       

                         7.             นายธนาฒย์ เกรียวสกุล                       8.             นายปภากร สุวรรณธาดา 

                         9.             นางสาวประภัสสร เลิศฤาชาชัย              10.           นายพิเชษฐ ก้อนนาค    

                         11.         นายเมธพร วิสิฐพงศ์พันธ์                     12.           นางสาวใยชมภู นาคประสิทธิ์

                         13.         นายวัฒนศักดิ์ ตาแจ้ง                         14.            นางสาววิภาวรรณ ธรรมชาติอารี

                         15.         นางสาวสริธร อมรจารุชิต                    16.             นายสุกฤต อนันตชัยยง

                         17.         นายเกียรติศักดิ์ เทียมทนงค์                 18.             นายธราธร  ถาวรวิสุทธิ

                         19.         นายนิรันดร์  เชื้อเคน                         20.             นายนุชิต  ปานกลิ่น                         21.         นายอำนาจ  ชยวัฑโฒ   


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 7.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 7 (สอบแก้ตัว).pdf