ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 13/2558

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 13

***************************************************

               ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE หรือ TREES-A ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                                    1.                นายชัชวินท์ ชินสรนันท์                       2.                นายณธัช ธรรมรักษ์

                                    3.                นางสาวณัชวิชญ์ ติกุล                         4.                นายดำริ ศรีโชติรุ่งเรือง

                                    5.                นายถนอม อนันตสินมหัต                     6.                นายธนากร โพคะรัตน์ศิริ

                                    7.                นายปรวิชญ์ ปรีชาวุฒิเดช                     8.                นายปรีชา มงคลสาคร

                                    9.                นายสิทธิเกียรติ์ อ่ำสกุล                        10.            นายสุริยัน หยู่ทองอินทร์

                                    11.            นายสุวิชา เบญจพร                             12.            นางสาวชไมกานต์ จงจำเริญทรัพย์

                                    13.            นายณัฐวัฒน์ อาชีวนิยุต                        14.            นายธัญญะ ฤกษ์อังคาร

                                    15.            นางสาวปรีณาภา พุ่มชุมพล                    16.            นางสาวพนัชกร ประกอบปราณ

                                    17.            นายภัทร ชื่นบาน                                18.            นางสาววรรณิษา มะณีแสง

                                    19.            นายวรเศรษฐ์ คูกีรติรัตน์


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 13.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 13 (สอบแก้ตัว).pdf