ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย ได้ผ่านทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 4

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง คณะกรรมการที่ผ่านการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4

******************************************************

                                 ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A EB หรือ TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING ของสถาบันอาคารเขียวไทย อย่างสมบูรณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้

    นายสมศักดิ์            จิตมั่น


File attachment (Preview and download)

รายชื่อคณะกรรมการที่ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4.pdf