ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5

***************************************************

                   ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5  เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING หรือ TREES-A EB ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

1.       นางสาวกรรจิต               นาถไตรภพ

2.       นายกฤษดา                  พิมมะศรี

3.       นายจีรุฎฐ์                     ตั้งมานะกิจ

4.       นายณัฐพลัฎฐ์                รัตนมุขย์

5.       นายวิศโรจน์                  รัตนสิทธิโรจน์

6.       นายสราวุฒิ                   เสนะเกตุ


File attachment (Preview and download)

เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5 แก้ตัว.pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5 แก้ตัว.pdf