แจ้งเลื่อนการจัดงาน “TGBI Business Networking 2020”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง  แจ้งเลื่อนการจัดงาน “TGBI Business Networking 2020”

**************************************************

ด้วยความห่วงใย และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ณ ขณะนี้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทย ผู้จัดงาน “TGBI Business Networking 2020” ซึ่งจะจัดขึ้นตามหมายกำหนดการเดิม คือภายในเดือน มีนาคม 2563ทางสถาบันอาคารเขียวไทย มีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) จะสิ้นสุดลง

ทางสถาบันฯได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ และจะประกาศกำหนดการจัดงานดังกล่าวให้ทราบภายหลัง  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางสถาบันฯเป็นอย่างดีเสมอมา

คณะกรรมการจัดงาน “TGBI Business Networking 2020”

                                               ประกาศ  ณ  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

                                           สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

ประกาศ แจ้งเลื่อนการจัดงาน “TGBI Business Networking 2020”.pdf