ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าอบรม เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (COVID-19)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง  ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าอบรม เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (COVID-19)

**************************************************

เนื่องด้วยความห่วงใย และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียวในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างการอบรม หากพบว่าไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างอบรม ทางสถาบันขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมอบรม

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

                                               ประกาศ  ณ  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

                                           สถาบันอาคารเขียวไทย