เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการส่งเอกสารประกอบตรวจประเมินอาคาร

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง  ขอเลื่อนการรับเอกสารการตรวจประเมินอาคาร และส่งผลตรวจประเมินอาคาร

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**************************************************

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของทีมตรวจประเมินอาคารไม่สามารถดำเนินการรับเอกสารการตรวจประเมินอาคาร และส่งผลตรวจประเมินอาคารให้กับโครงการได้ตามที่กำหนดไว้ (45 วันทำการ) จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทางมูลนิธิอาคารเขียวไทย และสถาบันอาคารเขียวไทย จึงขอประกาศเลื่อนการรับเอกสารการตรวจประเมินอาคาร และส่งผลตรวจประเมินอาคารออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

                                                       ประกาศ  ณ  วันที่ 30 มีนาคม 2563

  มูลนิธิอาคารเขียวไทย

สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

2563-03-30 ประกาศเรื่อง เลื่อนส่งผลตรวจเหตุ COVID-19 R01 edited.pdf