ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง  ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

**************************************************

ด้วยความห่วงใย และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ณ ขณะนี้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 23 ซึ่งเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศจากทางภาครัฐ ว่าให้สามารถจัดอบรม สัมมนา ระหว่างบุคคลต่างองกรณ์ได้ และเมื่อสามารถจัดอบรมได้จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทันที

ทางสถาบันฯได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ และทางสถาบันฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย  หากมีข้อสอบถาม ติดต่อ 088-7600118  tgbitrees@gmail.com

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

                                               ประกาศ  ณ  วันที่ 8 มิถุนายน 2563

                                           สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

ประกาศขอเลื่อนการอบรม2.pdf