ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น35 (สอบจริง)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่าน สถาบันฯจะส่งผลคะแนนสอบให้แก่ผู้เข้าสอบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ที่สอบผ่านทุกท่าน ตอบกลับอีเมลเพื่อจัดทำวุฒิบัตรต่อไป