สัมมนาเรื่อง คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับวัสดุก่อสร้างยุคโลกร้อน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

สถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมผู้ผลิตสีไทย จัดสัมมนาเรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับวัสดุก่อสร้างยุคโลกร้อน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นท์ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม9

ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาหัวข้อคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : ช่องทางการตลาดสีเขียวในยุคโลกร้อน โดยมีเนื้อหาการบรรยาย คือ

             —  แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์

     —  คาร์บอนฟุตพริ้นกับช่องทางตลาดสีเขียว – สถานการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     —  ระบบการรับรองและขั้นตอนขึ้นทะเบียนคาร์ฟุตพริ้นของประเทศไทย

     —  หัวข้อสัมมนา เรื่อง วัสดุก่อสร้างและอาคารลดโลกร้อน : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

โดยมีผู้แทนจาก 5 หน่วยงานได้แก่

1.             ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตสีไทย

2.             ผู้แทนประกอบการกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3.             ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ

4.             ผู้แทนจากอาคารที่ขึ้นทะเบียนอาคารเขียว

5.             ผู้แทนจากสถาบันอาคารเขียวไทย โดย ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร ประธานอนุกรรมการศึกษาฉลาก สำหรับอาคารเขียว และกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย