งานเสวนา Cluster Meeting Expert Table

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา Cluster Meeting Expert Table ในหัวข้อ “Green Technology Solutions” เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศเยอรมนีได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องอาคารเขียวในประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และจัดมาตรฐานข้อกำหนดเกณฑ์อาคารเขียวไทย  เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอการค้าเยอรมัน-ไทย ถนนสาทรใต้ โดยมีกลุ่มสมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมเสวนา รวม 20 ท่าน