งานสัมมนาหัวข้อ Energy Efficiency in Buildings

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับเกียรติจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย เชิญเป็นวิทยากรกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Energy Efficiency in Buildings” การพัฒนาเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร ในบริบทของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยมี ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทยเป็นวิทยากร ในงานประชุมสัมมนา Thai-German Technology Conference เวลา 08.30-17.15 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น11