งานเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจด้านอาคารเขียว Thai Green Building Business Networking 2019

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

File attachment (Preview and download)

SMART City_Criteria 31-08-2018.pdf