งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2562

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

กำหนดการ

ภาคเช้า

เวลารายการเสวนา
 08.15-09.00 
09.15–09.45 
ลงทะเบียน

พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2562
“8th TGBI Expo and Conference 2019”
“Bangkok – Wellbeing – Better Living City”
• นางสาวอมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์ ประธานจัดงาน 2019 Thai Green Building Expo and Conference กล่าวรายงาน

• ดร.ธเนศ  วีระศิริ ประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย กล่าวเปิดงาน
•  นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการอาคารเขียวไทย กล่าวปาฐกถา  TREES : Road Map
หัวข้อสัมมนา นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นในประเทศไทย
โดย ตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
หัวข้อสัมมนา เตรียมความพร้อมของสุขภาพคน / Trend สุขภาพในอนาคต
โดย  นายแพทย์สมพร คำผง ประธานบริหาร Healthcare Expert Group
หัวข้อสัมมนา เตรียมความพร้อมของสุขภาพเมือง / Smart City
โดย นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการอาคารเขียวไทยและประธานกรรมการบริหาร                                                          บริษัท อีอีซีเอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์คจำกัดหัวข้อสัมมนา เตรียมความพร้อมของสุขภาพอาคาร / Green Buildingโดย นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ รองประธานอาคารเขียวไทย และHead of Prooerty and Asset Management , JLL Thailand

ภาคบ่าย

เวลารายการเสวนา
13:00–16:00 เสวนาหัวข้อ “UPDATE เกณฑ์อาคารเขียวไทย”
หัวข้อสัมมนา Update “TREES-SMART City Version 1.0”
โดย  นายกมล ตันพิพัฒน์ กรรมการอาคารเขียวไทย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ไบร์ทแมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
หัวข้อสัมมนา Update “TREES-PEN SOOK V.1.0”
โดย    รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศและกรรมการอาคารเขียวไทยอาจารย์ประจำ                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อสัมมนา Update “TREES-NC Version 2.0”
โดย ผศ.ดร.จตุวัฒน์  วโรดมพันธ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและกรรมการอาคารเขียวไทย ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท กรีน บิลดิ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
ดำเนินรายการโดยดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งสัมมนา: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
http://www.tgbi.or.th/rgt/

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
http://www.tgbi.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 
สถาบันอาคารเขียวไทยโทรศัพท์ 02-3183358084-099-5199088-760-0118
E-mail: tgb.expo@gmail.com