ประชาสัมพันธ์ การใช้งานโปรแกรม BEC

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประชาสัมพันธ์ถึงที่ปรึกษาโครงการ และ TREES-A ทุกท่าน หากท่านทำคะแนนข้อพลังงานในโปรแกรม BEC webbase ให้เชิญ อีเมลล์ treessubmit.tgbi@gmail.com เพื่อให้คณะกรรมการเข้าไปดูข้อมูลการทำคะแนนได้ครับ