โครงการทัศนศึกษาอาคารเขียว ครั้งที่ 1/2556 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน SCG สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 – 2 และอาคาร 5

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้จัดโครงการทัศนศึกษาอาคารเขียว ครั้งที่ 1/2556 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน SCG สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 – 2 และอาคาร 5  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและนำชม โดย ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ ที่ปรึกษา LEED AP, TREES F Aอาคาร SCG ได้มีการดำเนินตามนโยบายบริหารจัดการอาคารและปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED-EB:OM ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวสำหรับอาคารใช้งานแล้ว ผ่านการบริหารจัดการอาคารตั้งแต่การดูแลภูมิสถาปัตยกรรม การทำความสะอาด คุณภาพอากาศ การเดินทางของผู้ใช้อาคาร การจัดการน้ำ และปรับปรุงงานระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น จนอาคารทั้ง 2 แห่งสามารถผ่านการประเมินระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ LEED-EB:OM นับเป็นอาคารหลังแรกของ ASEANจัดเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้ประกอบการ และผู้ออกแบบอาคารเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาอาคารเขียวในไทยให้ประสบความสำเร็จสูงสุด