กิจกรรมดูงานอาคารเอสซีจี 100 ปี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) พากลุ่มสมาชิกที่ประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบอาคาร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 42 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงานอาคารเอสซีจี 100 ปี ถนนปูนซีเมนต์ไทย เขตบางซื่อ 

บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือเอสซีจี หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานตามนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Green Business ในภูมิภาคอาเซี่ยน  

อาคารเอสซีจี 100 ปี นับว่าเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ ด้วยแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จนได้รับรองตามมาตรฐาน LEED ระดับ Platinum  ในประเภทเปลือกอาคารและโครงสร้างอาคาร (CS : Core and Shell) จัดเป็นอาคารต้นแบบของการพัฒนาอาคารเขียวระดับสากลในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จสูงสุด