กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 (สอบแก้ตัว)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 23 (สอบแก้ตัว)

ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 -16:00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ

เวลา 13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:30 – 15:30 น. ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน  (กรุณาส่งเอกสารใบตอบรับและชำระเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563)

  *   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)              535  บาท / ท่าน

  *   บุคคลทั่วไป                                                                                                                                 1,070  บาท / ท่าน        

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินสดที่สถาบันอาคารเขียวไทย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา   เลขที่  140-256473-7

 และแนบเอกสารการโอน สำเนาบัตรสมาชิกวสท.หรือASA พร้อมกรอกแบบตอบรับ ส่งมาทางอีเมลล์  tgbitrees@gmail.com 

หมายเหตุ:    1. ณ วันสอบโปรดแสดงบัตรประชาชนกับทีมผู้คุมสอบ

                     2.  ผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 084-0995199, 088-7600118


File attachment (Preview and download)

ใบตอบรับลงทะเบียนสอบซ่อมรุ่นที่ 23 (1).pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยว.pdf