เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย Version 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

เอกสารนี้เป็น หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ซึ่ง จัดเตรียมโดย คณะอนุกรรมการจัดทำ หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ที่มี ตัวแทนมาจากสองสมาคมฯ ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าเรื่อง อาคารเขียวในประเทศไทย อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนั่นเอง ซึ่ง เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หรือ เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคาร
สาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น เปลี่ยนระบบปรับอากาศหรือเปลือกอาคาร เป็นต้น

และในปัจจุบันสถาบันอาคารเขียวได้ออกหลักเกณฑ์สำหรับอาคารประเภทอื่น เช่น อาคารระหว่างการใช้งาน เป็นต้น เพื่อให้อาคารประเภท
อื่น ๆ มีโอกาสผ่านการประเมินอาคารเขียวไทยเช่นกัน
คู่มือฉบับนี้ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากโครงการที่เข้าร่วมการประเมิน TREES-NC เวอร์ชั่นก่อนหน้า จึงถือได้ว่าการแบ่งสัดส่วนคะแนน และความถูกต้องตามหลักทฤษฎี ตลอดจนความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากภาควิชาการ วิชาชีพ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาแล้ว และทางคณะทำงานคาดว่าเกณฑ์ฉบับนี้จะสามารถนาไปใช้ประเมินอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้