Author: tgbi

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING รุ่นที่ 7

File attachment (Preview and download) แบบตอบรับ EB รุ่นที่ 7.pdf กำหนดการ อบรม EB ครั้งที่ 7.pdf ตัวอย่างบัตรสมาชิก(อาษา และ วสท).pdf วิธีการชำระเงิน 2563.pdf

Read More »

ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย

ประกาศ เรื่อง  ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย ************************************************** เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิอาคารเขียวไทย เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนในการทำหนังสือเชิญ หรือจดหมายต่างๆ ทุกฉบับที่จะส่งให้ทางมูลนิธิฯ หรือสถาบันฯ โปรดทำหนังสือเรียนถึงประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ                                                       ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มูลนิธิอาคารเขียวไทย File attachment

Read More »

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 23 (สอบแก้ตัว) ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ เวลา 13:00

Read More »

พิธีมอบป้ายติดอาคาร อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย มอบป้ายติดอาคารรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับ อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”  โดยมีคุณเคโงะ นิเฮอิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ และ ผศ.สันติภาพ

Read More »