Author: tgbi

ลงทะเบียนทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 33

เปิดลงทะเบียนทดสอบความรู้ ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 33 ที่มีการอบรม เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจะมีการสอบในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ที่ ห้อง EIT1 ชั้น 4 อาคาร

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 34 เหลืออีก 5 ที่นั่ง สุดท้าย

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วยดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

Read More »

“Plug-in Technology for Sustainable Building”10th Thai Green Building Expo and Conference 2023

“Plug-in Technology for Sustainable Building”10th Thai Green Building Expo and Conference 2023 งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการของสถาบันอาคารเขียวไทย ประจำปี 2566 1-3 พ.ย. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัมมนา วันที่ 3 พ.ย. 2566 ห้อง

Read More »

10th Thai Green Building Expo and Conference 2023

10th Thai Green Building Expo and Conference 2023 งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ โดยสถาบันอาคารเขียวไทย 2566 ปีนี้ใหญ่ขึ้นว่าเดิม! เปิดให้จองบูทแล้ว“PLUG-IN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE BUILDING”1-3 พฤษศจิกายน 2566 Ballroom Hall 1-3QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เรามาอัพเดททิศทางอาคารเขียวไทย เทรนด์การออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว

Read More »