Category: News

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Lighting pollution and mitigation solutions – สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Lighting pollution and mitigation solutions ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารวสท. อัตราค่าสมัคร :ก่อน 2

Read More »

10th Thai Green Building Expo and Conference 2023

10th Thai Green Building Expo and Conference 2023 งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ โดยสถาบันอาคารเขียวไทย 2566 ปีนี้ใหญ่ขึ้นว่าเดิม! เปิดให้จองบูทแล้ว“PLUG-IN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE BUILDING”1-3 พฤษศจิกายน 2566 Ballroom Hall 1-3QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เรามาอัพเดททิศทางอาคารเขียวไทย เทรนด์การออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว

Read More »

INNOVATION CONFERENCE ทำโรงแรมอย่างไรให้เป็นอาคารเขียว ?

ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และผ่านการออกแบบก่อสร้างที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าโรงแรมเป็นสถานประกอบการที่ใช้พลังงานและน้ำอย่างมาก และเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากในระดับโลก ประกอบกับสภาวะการระบาดของโรคระบาดที่ผ่านมา เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผู้บริโภคและเพิ่มความตระหนักในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติ รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มบังคับใช้อย่างรุนแรง ด้วยแรงกดดันนี้เองจึงทำให้เจ้าของและผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมรับและพร้อมปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองต่อ ESG (Environmental, Social, and Governance) และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พบกับ Innovation Conference: ทำโรงแรมอย่างไรให้เป็นอาคารเขียว เสวนานี้จะพูดถึงความสำคัญของ ESG ต่อธุรกิจโรงแรม

Read More »

TGBI NETWORKING NIGHT

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับภาคีความร่วมมือระหว่าง TGBI และ BCI Central เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งผู้นำเข้า-ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ร่วมกับผู้สร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอันเป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือในวงกว้าง พร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทย อันจักเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจพร้อมด้วย Project Highlight จากโครงการที่คัดสรรคุณภาพทั้งงานการออกแบบและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง งาน บีซีไอ ไฮไลท์ แอนด์ ที จี บี ไอ เน็ท เวิร์คกิ้ง ไนท์

Read More »

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรมการลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม GI การลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ (2 คะแนน) วัตถุประสงค์ดูแลและจัดการบริหารสภาพความเป็นอยู่และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรอบปฏิบัติการคณะทำงานปฏิบัติการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมหรือ Building Social Impact Initiative (BSI Initiative) ซึ่งพัฒนาโดยมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (บ้านเด็กฯ)สิ่งที่ต้องดำเนินการ ดำเนินงานร่วมกับทีม BSI Initiative เพื่อนำกรอบปฏิบัติการภายใต้โครงการดังกล่าว ไปปรับใช้ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ ทั้งก่อนหรือระหว่างการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่เกินกว่า 40% ของโครงการ

Read More »

Nova Build Expo 2023

วันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103-104 Chilled Water นั้นหรือ คือเรื่องไกลตัว ???.ระบบส่งความเย็นด้วยน้ำยาหรือ Split type ที่คุ้นเคยกันดีนั้นต้องใช้น้ำยาในการส่งความเย็นไปยังห้องต่างๆ ดังนั้นหากต้องเดินท่อไกลก็จะต้องใช้น้ำยาเป็นจำนวนมากขึ้นด้วย.ระบบส่งความเย็นด้วยน้ำนั้นมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีลูกเล่นแพรวพราวน่าสนุกให้เลือกใช้ อีกทั้งสามารถใช้งานและดูแลได้ไม่ยากแบบ user friendly.???? SMARDT มาพร้อมกับ magnetic

Read More »

NovaBUILD Roadshow “Building Trends of life & green in Hotel-Retail-Manufacturing Business”

NovaBUILDRoadshow ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา “ยกระดับอาคารด้วยนวัตกรรมกับการบูรณาการในเชิงธุรกิจ” งานสัมมนาการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจของคนพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ด้วยนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่อาคารที่ยั่งยืน รับฟังเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Building Trends of life & green in Hotel-Retail-Manufacturing Business” พบกับ????คุณสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร, นายกสมาคมโรงแรมไทย-ภาคตะวันออก ????คุณอรรณพ กิ่งขจี, นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ????คุณเรียงศร

Read More »