Category: Training

เปิดลงทะเบียน ทดสอบความรู้ ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 32

เปิดลงทะเบียนทดสอบความรู้ ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 32 ที่มีการอบรม เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจะมีการสอบในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ที่ ห้อง EIT3 ชั้น 4 อาคาร

Read More »

อบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 32

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที 32 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน บริษัท เอ็มพีพียูนิตี้โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เงินมา ธุรกิจ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ สำหรับ การประกาศผลทดสอบทางสถาบันฯจะแจ้งผลการสอบเป็นรายบุคคลทางอีเมล

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุุ่นที่ 33 เต็มแล้ว!!!

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วยดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุุ่นที่ 32

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วยดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

Read More »

บรรยากาศกิจกรรม อบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว

ภาพบรรยากาศการอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ. ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท. รามคำแหง 39 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันครับ

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31(ในวันอบรม)

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 อบรมและทดสอบในวันที่ 26-27/1/2566 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบรอบทดสอบความรู้ทางอีเมลแจ้งผลการสอบได้ครับ และสำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบที่ประสงค์จะสอบร่วมกับรุ่นที่31 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ชื่อ และรุ่นที่อบรม ทางอีเมล tgbitrees@gmail.com เพื่อตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสอบ การทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 จะจัดการสอบในวันที่ 3/3/2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ.

Read More »