Category: Training

TREES-A กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ TREES-A ทุกท่าน ให้กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ ของทางสถาบันฯ โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์ นี้ https://forms.gle/1hyBPiUvdtan7Tbc6เฉพาะท่านที่ เป็น TREES-A มีใบรับรองจากทางสถาบันอาคารเขียวไทยเท่านั้น หากไม่ยินยอม ให้เข้าไปกรอกข้อมูล และเลือกว่าไม่ยินยอม หากไม่ได้รับการยินยอมจะถือว่าท่านไม่ได้ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลครับ

Read More »

ประกาศแผนอบรม TREES-EB

มูลนิธิอาคารเขียวไทยมีแผนจะเปิดอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 หากท่านมีความสนใจเข้าร่วมอบรมในคอร์สนี้ สามารถลงชื่อ เพื่อสำรองที่นั่งทางอีเมลล์ greenadept.tgbi2022@gmail.com โดยระบุข้อมูล ชื่อ เบอร์โทร ชื่อหน่วยงาน อีเมลล์ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0887600118

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREE-NC รุ่นที่ 28

สถาบันอาคารเขียวไทย มีแผนจะเปิดอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREE-NC รุ่นที่ 28 ในวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดด้านบน หากท่านใดสนใจให้ส่งข้อมูลมาทางอีเมล tgbitrees@gmail.com (ข้อมูล ชื่อ จำนวนผู้เข้าอบรม ชื่อหน่วยงาน คอร์สที่ต้องการอบรม และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ) โดยยังไม่ต้องส่งข้อมูลอื่นมา จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งกลับไปให้กรอกใบสมัคร และขอข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังครับ tgbitrees@gmail.com

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREE -NC รุ่นที่ 27

ขณะนี้เต็มจำนวนรับสมัครแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ท่านสามารถติดตามการอบรมรอบถัดไปหรือกิจกรรมอื่นๆจากทางสถาบันอาคารเขียวไทย ได้ทางเว็บไซต์ และ facebook ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม tgbitrees@gmail.com

Read More »

อบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 25

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที 25 เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ และ บริษัท เงินมา ธุรกิจ จำกัด มา

Read More »

ประกาศทดสอบความรู้ TREES-NC รุ่น 24

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ โรงแรม เอวัน กรุงเทพฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ และ บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด มา

Read More »