Category: Training

บรรยากาศกิจกรรม อบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว

ภาพบรรยากาศการอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ. ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท. รามคำแหง 39 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันครับ

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31(ในวันอบรม)

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 อบรมและทดสอบในวันที่ 26-27/1/2566 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบรอบทดสอบความรู้ทางอีเมลแจ้งผลการสอบได้ครับ และสำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบที่ประสงค์จะสอบร่วมกับรุ่นที่31 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ชื่อ และรุ่นที่อบรม ทางอีเมล tgbitrees@gmail.com เพื่อตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสอบ การทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 จะจัดการสอบในวันที่ 3/3/2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ.

Read More »

TREES-A กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ TREES-A ทุกท่าน ให้กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ ของทางสถาบันฯ โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์ นี้ https://forms.gle/1hyBPiUvdtan7Tbc6เฉพาะท่านที่ เป็น TREES-A มีใบรับรองจากทางสถาบันอาคารเขียวไทยเท่านั้น หากไม่ยินยอม ให้เข้าไปกรอกข้อมูล และเลือกว่าไม่ยินยอม หากไม่ได้รับการยินยอมจะถือว่าท่านไม่ได้ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลครับ

Read More »

ประกาศแผนอบรม TREES-EB

มูลนิธิอาคารเขียวไทยมีแผนจะเปิดอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 หากท่านมีความสนใจเข้าร่วมอบรมในคอร์สนี้ สามารถลงชื่อ เพื่อสำรองที่นั่งทางอีเมลล์ greenadept.tgbi2022@gmail.com โดยระบุข้อมูล ชื่อ เบอร์โทร ชื่อหน่วยงาน อีเมลล์ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0887600118

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREE -NC รุ่นที่ 27

ขณะนี้เต็มจำนวนรับสมัครแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ท่านสามารถติดตามการอบรมรอบถัดไปหรือกิจกรรมอื่นๆจากทางสถาบันอาคารเขียวไทย ได้ทางเว็บไซต์ และ facebook ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม tgbitrees@gmail.com

Read More »