Categories
Observe

กิจกรรมดูงานอาคารเอสซีจี 100 ปี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) พากลุ่มสมาชิกที่ประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบอาคาร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 42 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงานอาคารเอสซีจี 100 ปี ถนนปูนซีเมนต์ไทย เขตบางซื่อ 

บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือเอสซีจี หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานตามนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Green Business ในภูมิภาคอาเซี่ยน  

อาคารเอสซีจี 100 ปี นับว่าเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ ด้วยแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จนได้รับรองตามมาตรฐาน LEED ระดับ Platinum  ในประเภทเปลือกอาคารและโครงสร้างอาคาร (CS : Core and Shell) จัดเป็นอาคารต้นแบบของการพัฒนาอาคารเขียวระดับสากลในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จสูงสุด 

Categories
Observe

กิจกรรมเยี่ยมชมดูงานอาคารโตโยต้า ไทยเย็น

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันอาคารเขียวไทย พากลุ่มสมาชิกจาก 2 สมาคม ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย จำนวน 17 ท่าน เข้าเยี่ยมชม อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ โตโยต้า ไทยเย็น สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าของโครงการเพื่อให้เป็นให้เป็นโชว์รูมและศูนย์บริการ Eco Dealership Outlet แห่งแรกของชุมชนและโตโยต้า และเป็นอาคารเขียวไทย ระดับ GOLD แห่งแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินก่อสร้างภายใต้เกณฑ์การประเมิน TREES : NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย

โชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้า ไทยเย็น (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโตโยต้าเขาใหญ่) ซึ่งตั้งโดดเด่นติดถนนมิตรภาพและด้านหลังติดภูเขาบรรยากาศร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ และยังมีการใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งของท้องถิ่น อย่างพื้นคอนกรีตพรุนทำให้น้ำซึมลงสู่ด้านล่างได้ จึงลดปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวภายนอก การเลือกใช้กระจกบริเวณด้านหน้าโชว์รูมเป็นกระจกกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีคุณสมบัติกันความร้อนจากภายนอกและให้แสงส่องผ่านได้ดี  เลือกใช้วัสดุตกแต่งที่หาได้จากท้องถิ่นและทำเอง เช่น โต๊ะกระจกที่นำเมล็ดปาล์มที่เพาะเองนำมาประดับประดาเป็นภาพวิวที่สวยงาม เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหวายท้องถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

และที่น่าสนใจคือ การออกแปลนอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นกระเบาต้นไม้ใหญ่อายุร่วม 100  ปี และวางผังตามความเหมาะสมกับทิศทางลม มีช่องระบายอากาศที่พื้นริมกระจกด้านหน้าโชว์รูม และมีช่องหน้าต่างอยู่ด้านบนหลังโชว์รูม เพื่อให้กระแสลมเข้าและออก ในช่วงฤดูหนาวจึงไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศตลอด 4 เดือน เพื่อช่วยลดอุณหภูมิที่ลมพัดเข้าสู่ตัวอาคารและประหยัดพลังงานได้ 

Categories
Observe

โครงการทัศนศึกษาอาคารเขียว ครั้งที่ 1/2556 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน SCG สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 – 2 และอาคาร 5


สถาบันอาคารเขียวไทย ได้จัดโครงการทัศนศึกษาอาคารเขียว ครั้งที่ 1/2556 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน SCG สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 – 2 และอาคาร 5  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและนำชม โดย ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ ที่ปรึกษา LEED AP, TREES F Aอาคาร SCG ได้มีการดำเนินตามนโยบายบริหารจัดการอาคารและปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED-EB:OM ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวสำหรับอาคารใช้งานแล้ว ผ่านการบริหารจัดการอาคารตั้งแต่การดูแลภูมิสถาปัตยกรรม การทำความสะอาด คุณภาพอากาศ การเดินทางของผู้ใช้อาคาร การจัดการน้ำ และปรับปรุงงานระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น จนอาคารทั้ง 2 แห่งสามารถผ่านการประเมินระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ LEED-EB:OM นับเป็นอาคารหลังแรกของ ASEANจัดเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้ประกอบการ และผู้ออกแบบอาคารเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาอาคารเขียวในไทยให้ประสบความสำเร็จสูงสุด