Category: News & Activities

10th Thai Green Building Expo and Conference 2023

10th Thai Green Building Expo and Conference 2023 งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ โดยสถาบันอาคารเขียวไทย 2566 ปีนี้ใหญ่ขึ้นว่าเดิม! เปิดให้จองบูทแล้ว“PLUG-IN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE BUILDING”1-3 พฤษศจิกายน 2566 Ballroom Hall 1-3QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เรามาอัพเดททิศทางอาคารเขียวไทย เทรนด์การออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว

Read More »

INNOVATION CONFERENCE ทำโรงแรมอย่างไรให้เป็นอาคารเขียว ?

ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และผ่านการออกแบบก่อสร้างที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าโรงแรมเป็นสถานประกอบการที่ใช้พลังงานและน้ำอย่างมาก และเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากในระดับโลก ประกอบกับสภาวะการระบาดของโรคระบาดที่ผ่านมา เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผู้บริโภคและเพิ่มความตระหนักในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติ รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มบังคับใช้อย่างรุนแรง ด้วยแรงกดดันนี้เองจึงทำให้เจ้าของและผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมรับและพร้อมปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองต่อ ESG (Environmental, Social, and Governance) และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พบกับ Innovation Conference: ทำโรงแรมอย่างไรให้เป็นอาคารเขียว เสวนานี้จะพูดถึงความสำคัญของ ESG ต่อธุรกิจโรงแรม

Read More »

เปิดลงทะเบียน ทดสอบความรู้ ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 32

เปิดลงทะเบียนทดสอบความรู้ ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 32 ที่มีการอบรม เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจะมีการสอบในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ที่ ห้อง EIT3 ชั้น 4 อาคาร

Read More »

อบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 32

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที 32 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน บริษัท เอ็มพีพียูนิตี้โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เงินมา ธุรกิจ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ สำหรับ การประกาศผลทดสอบทางสถาบันฯจะแจ้งผลการสอบเป็นรายบุคคลทางอีเมล

Read More »

ภาพบรรยากาศ TGBI NETWORKING NIGHT

ผ่านไปแล้วกับงาน TGBI&BCI Networking Night เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ. ห้อง Sukhumvit View โรงแรม JW MARRIOTT ขอขอบคุณ คณะกรรมการ วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแนะนำให้ผู้สนับสนุนในแวดวงการก่อสร้างอาคารได้รู้จักกับ TGBI

Read More »

TGBI NETWORKING NIGHT

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับภาคีความร่วมมือระหว่าง TGBI และ BCI Central เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งผู้นำเข้า-ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ร่วมกับผู้สร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอันเป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือในวงกว้าง พร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทย อันจักเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจพร้อมด้วย Project Highlight จากโครงการที่คัดสรรคุณภาพทั้งงานการออกแบบและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง งาน บีซีไอ ไฮไลท์ แอนด์ ที จี บี ไอ เน็ท เวิร์คกิ้ง ไนท์

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุุ่นที่ 33 เต็มแล้ว!!!

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วยดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

Read More »

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรมการลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม GI การลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ (2 คะแนน) วัตถุประสงค์ดูแลและจัดการบริหารสภาพความเป็นอยู่และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรอบปฏิบัติการคณะทำงานปฏิบัติการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมหรือ Building Social Impact Initiative (BSI Initiative) ซึ่งพัฒนาโดยมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (บ้านเด็กฯ)สิ่งที่ต้องดำเนินการ ดำเนินงานร่วมกับทีม BSI Initiative เพื่อนำกรอบปฏิบัติการภายใต้โครงการดังกล่าว ไปปรับใช้ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ ทั้งก่อนหรือระหว่างการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่เกินกว่า 40% ของโครงการ

Read More »

Nova Build Expo 2023

วันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103-104 Chilled Water นั้นหรือ คือเรื่องไกลตัว ???.ระบบส่งความเย็นด้วยน้ำยาหรือ Split type ที่คุ้นเคยกันดีนั้นต้องใช้น้ำยาในการส่งความเย็นไปยังห้องต่างๆ ดังนั้นหากต้องเดินท่อไกลก็จะต้องใช้น้ำยาเป็นจำนวนมากขึ้นด้วย.ระบบส่งความเย็นด้วยน้ำนั้นมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีลูกเล่นแพรวพราวน่าสนุกให้เลือกใช้ อีกทั้งสามารถใช้งานและดูแลได้ไม่ยากแบบ user friendly.???? SMARDT มาพร้อมกับ magnetic

Read More »