Category: News & Activities

บรรยากาศกิจกรรม อบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว

ภาพบรรยากาศการอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ. ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท. รามคำแหง 39 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันครับ

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31(ในวันอบรม)

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 อบรมและทดสอบในวันที่ 26-27/1/2566 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบรอบทดสอบความรู้ทางอีเมลแจ้งผลการสอบได้ครับ และสำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบที่ประสงค์จะสอบร่วมกับรุ่นที่31 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ชื่อ และรุ่นที่อบรม ทางอีเมล tgbitrees@gmail.com เพื่อตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสอบ การทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 จะจัดการสอบในวันที่ 3/3/2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ.

Read More »

ประชาสัมพันธ์ การใช้งานโปรแกรม BEC

ประชาสัมพันธ์ถึงที่ปรึกษาโครงการ และ TREES-A ทุกท่าน หากท่านทำคะแนนข้อพลังงานในโปรแกรม BEC webbase ให้เชิญ อีเมลล์ treessubmit.tgbi@gmail.com เพื่อให้คณะกรรมการเข้าไปดูข้อมูลการทำคะแนนได้ครับ

Read More »

อัพเดทแบบฟอร์ชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถาม

หาก TREES-A หรือผู้จัดทำ-ดำเนินการจัดทำเอกสารยื่นตรวจประเมินอาคารเขียว มีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถามสามารถใช้แบบฟอร์มใหม่นี้ ตามลิ้งค์ดาวโหลดได้เลยครับ

Read More »

“Empower Engineering in Digital Era : เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล”

ขอเชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 ** ร่วมงานฟรี!! ** ?หัวข้อ “Empower Engineering in Digital Era : เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล”3-5 พฤศจิกายน 2565 เพลนารี่ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ? พบกับการสัมมนาด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงสินค้า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย**

Read More »