Category: News & Activities

อบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 25

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที 25 เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ และ บริษัท เงินมา ธุรกิจ จำกัด มา

Read More »

ประกาศวันหยุด

ประกาศวันหยุดสำนักงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน พ.ศ. 2564 และเปิดทำการอีกครั้ง ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 จึงประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน GLASSTECH ASIA ONLINE CONFERENCE 2021

กลับมาอีกครั้งกับการสัมมนาออนไลน์นานาชาติ รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในวงการนวัตกรรมกระจกการออกแบบอาคาร Facade ขึ้นสูงและการติดตั้ง กับโปรเจคสำคัญ ๆ ของโลก อาทิเช่น ท่าอากาศยาาาานสิงคโปร์ซางงีหรือห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Dubai Mall งานจะจัดในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เริ่มเวลา 15.00 – 18.00 น. (ตามเวลาไทย) บรรยายภาคภาษาอังกฤษ ชมสดพร้อมกันผ่านระบบ Zoom วิธีการเข้าร่วม

Read More »

ประกาศเปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคาร

ของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREES เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และประหยัดทรัพยากร ตามแนวคิดหลักของมูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย   มูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย จึงได้ปรับแก้สเปคของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุ และประหยัดทรัพยากร รวมถึงขอปรับราคาลง จาก ป้ายละ 26,000.- บาท (ไม่รวมVAT) เหลือ 15,000.- บาท(ไม่รวมVAT) เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ                           

Read More »

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม

GI ไม่ใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ วัตถุประสงค์ ลดความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร สิ่งที่ต้องดำเนินการ ลดปริมาณการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารให้ได้อย่างน้อย 50% ของปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก ทั้งนี้โครงการต้องแสดงรายการคำนวณปริมาณการลดการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้เหมาะสม “ปริมาณน้ำที่ต้องใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด” ให้คำนวณตามวิธีของ EPA’s WaterSense water budget tool “ปริมาณน้ำทดแทนน้ำประปาที่ใช้รดน้ำต้นไม้” ให้คำนวณโดยวิศวกรงานระบบสุขาภิบาลหรือภูมิสถาปนิก แนวทางการดำเนินการ พิจารณาใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก เช่น น้ำฝนจากบ่อเก็บน้ำฝน น้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนไหลล้น น้ำที่บำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Read More »

ประกาศทดสอบความรู้ TREES-NC รุ่น 24

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ โรงแรม เอวัน กรุงเทพฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ และ บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด มา

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING รุ่นที่ 7

File attachment (Preview and download) แบบตอบรับ EB รุ่นที่ 7.pdf กำหนดการ อบรม EB ครั้งที่ 7.pdf ตัวอย่างบัตรสมาชิก(อาษา และ วสท).pdf วิธีการชำระเงิน 2563.pdf

Read More »