Categories
News Uncategorized

ประกาศทดสอบความรู้ TREES-NC รุ่น 24

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ โรงแรม เอวัน กรุงเทพฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ และ บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 👏🏼👏🏼👏🏼

สำหรับ ผลทดสอบที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น มีกำหนดการทดสอบความรู้(สอบแก้ตัว) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 สามารถลงทะเบียนสอบได้ทางอีเมล tgbitrees@gmail.com ที่แจ้งคะแนนสอบไปให้ครับ

Categories
News News & Activities Uncategorized

ขอเชิญร่วมงาน PEN SOOK Technical Hearing

สถาบันอาคารเขียวไทยขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเทคนิคพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของมาตรฐานเกณฑ์ “เป็นสุข”(Technical Hearing PEN SOOK)เพื่อนำผลความคิดเห็นเป็นข้อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานที่จะนำไปปฏิบัติได้และเป็นที่ยอมรับต่อไป

เกณฑ์ “เป็นสุข” คือกระบวนการคิดต่อยอดใหม่ล่าสุดจากสถาบันอาคารเขียวไทย ที่มีแรงขับเคลื่อนทางความคิดที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้งานในตัวอาคารมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดี สุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือเรียกโดยรวมว่า Well – Being

โดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ Victor club ชั้น 7 ห้อง 3+4 สามย่านมิตรทาวน์#โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้น / ขอความร่วมมือหน่วยงานละ 2 ท่าน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3183358, 088-7600118

ติดตามรับชมการ Live ผ่านทาง Facebook Page และ Youtube Channel

Categories
News

ขอเชิญร่วมงาน Technical Hearing PEN SOOK


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

https://forms.gle/TraxCnJsGqjc28BY9

File attachment (Preview and download)

ภาพรวมเกณฑ์เป็นสุข

เป็นสุข V1.0 12-Oct-2020 Facebook.pdf
กำหนดการ

Categories
Training

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING รุ่นที่ 7


File attachment (Preview and download)

แบบตอบรับ EB รุ่นที่ 7.pdf
กำหนดการ อบรม EB ครั้งที่ 7.pdf
ตัวอย่างบัตรสมาชิก(อาษา และ วสท).pdf
วิธีการชำระเงิน 2563.pdf
Categories
News

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 6


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 6-หน้า-1.pdf
Categories
News

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 24

File attachment (Preview and download)

Categories
Annoucement

ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย

ประกาศ

เรื่อง  ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่

มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย

**************************************************

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิอาคารเขียวไทย เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนในการทำหนังสือเชิญ หรือจดหมายต่างๆ ทุกฉบับที่จะส่งให้ทางมูลนิธิฯ หรือสถาบันฯ โปรดทำหนังสือเรียนถึงประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

                                                      ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

มูลนิธิอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

ประกาศเรื่อง ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ.pdf
Categories
News

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 24


File attachment (Preview and download)

แบบตอบรับ NC รุ่น 24.pdf
กำหนดการ รุ่น 24.pdf
ตัวอย่างบัตรสมาชิก(อาษา และ วสท).pdf
วิธีการชำระเงิน 2563.pdf
Categories
Training

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 23 (สอบแก้ตัว)

ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 -16:00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ

เวลา 13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:30 – 15:30 น. ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน  (กรุณาส่งเอกสารใบตอบรับและชำระเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563)

  *   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)              535  บาท / ท่าน

  *   บุคคลทั่วไป                                                                                                                                 1,070  บาท / ท่าน        

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินสดที่สถาบันอาคารเขียวไทย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา   เลขที่  140-256473-7

 และแนบเอกสารการโอน สำเนาบัตรสมาชิกวสท.หรือASA พร้อมกรอกแบบตอบรับ ส่งมาทางอีเมลล์  tgbitrees@gmail.com 

หมายเหตุ:    1. ณ วันสอบโปรดแสดงบัตรประชาชนกับทีมผู้คุมสอบ

                     2.  ผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 084-0995199, 088-7600118


File attachment (Preview and download)

ใบตอบรับลงทะเบียนสอบซ่อมรุ่นที่ 23 (1).pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยว.pdf
Categories
News

พิธีมอบป้ายติดอาคาร อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย มอบป้ายติดอาคารรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับ อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”  โดยมีคุณเคโงะ นิเฮอิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ และ ผศ.สันติภาพ ธรรมวิวัฒนุกูร กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย มอบหนังสือรับรองอาคาร ระดับ Platinum โดยมีคุณสมคิด ประดิษฐกำจรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ  โดยมี ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทย และ คุณนันทวัน ศิริทรัพย์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี