Categories
Lecture

งานสัมมนาเรื่อง เกณฑ์อาคารเขียวไทยที่วิศวกรควรรู้

          สภาวิศวกร ร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง เกณฑ์อาคารเขียวไทยที่วิศวกรควรรู้ เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และผู้สนใจทั่วไปได้ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเขียว

ภายในงานประกอบด้วย

–  พิธีเปิดงานสัมมนา/แนะนำสภาวิศวกร / รับชมวีดีทัศน์  โดยมี ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ

09:15 – 12:00 น. หัวข้อสัมมนา

–  ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาอาคารเขียวตามเกณฑ์อาคารเขียวไทย วิธีประเมิน และขั้นตอนการประเมิน

–  เกณฑ์อาคารเขียวโดยทั่วไป

   บรรยายโดย ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ ประธานอนุกรรมการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย

13:00 – 16:00 น. หัวข้อสัมมนา

–  เกณฑ์อาคารเขียวที่เกี่ยวข้องกับวิศวกร

–  ตัวอย่างอาคารที่พัฒนาอาคารตามเกณฑ์อาคารเขียว

   บรรยายโดย นายประพุธ พงษ์เลาหพันธ์ุ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2559  ณ ห้องเทพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

Categories
Lecture

งานสัมมนาหัวข้อ Energy Efficiency in Buildings

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับเกียรติจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย เชิญเป็นวิทยากรกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Energy Efficiency in Buildings” การพัฒนาเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร ในบริบทของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยมี ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทยเป็นวิทยากร ในงานประชุมสัมมนา Thai-German Technology Conference เวลา 08.30-17.15 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น11

Categories
Lecture

งานเสวนา Cluster Meeting Expert Table

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา Cluster Meeting Expert Table ในหัวข้อ “Green Technology Solutions” เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศเยอรมนีได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องอาคารเขียวในประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และจัดมาตรฐานข้อกำหนดเกณฑ์อาคารเขียวไทย  เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอการค้าเยอรมัน-ไทย ถนนสาทรใต้ โดยมีกลุ่มสมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมเสวนา รวม 20 ท่าน

Categories
Lecture

งานสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีอาคารเขียว

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีอาคารเขียว เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร และสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเขียว ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  

ภายงานประกอบด้วยการสัมมนาเรื่อง  

– สถานการณ์พลังงานและภัยพิบัติในประเทศไทย

– ความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยในการใช้อาคาร

– เทคโนโลยีอาคารเขียวในประเทศไทย  โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้13.00 – 14.30 น.   หัวข้อบรรยาย : การพัฒนาและการส่งเสริมอาคารเขียวในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการบรรยายดังนี้ – การส่งเสริมอาคารเขียวในประเทศไทย- แนวทางการพัฒนาอาคารเขียว- บทบาทของวิศวกรกับการพัฒนาอาคารเขียว โดยคุณกมล  ตันพิพัฒน์  กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย 14.30 – 16.00 น.   หัวข้อบรรยาย : กรณีศึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการบรรยายดังนี้- การทำอาคารเขียวให้ผ่านเกณฑ์ – ตัวอย่างอาคารที่ตรวจประเมินอาคารโดย ผศ.ดร.จตุวัฒน์  วโรดมพันธ์  ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย 

จัดโดยสภาวิศวกร งานสัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2558 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558

Categories
Lecture

เสวนาหัวข้อมองไปข้างหน้า : โอกาสและความท้าทายอาคารเขียวในประเทศไทย

สถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมงานแถลงข่าว Thailand Roadshow for International Green Building Conference (IGBC) 2015/ Build Expo Xpo (BEX) Asia & Mostra Covegno Expocomfort (MCE) Asia 2015 เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ มองไปข้างหน้า : โอกาสและความท้าทายอาคารเขียว

โดยมีผู้แทนจาก 4 หน่วยงานได้แก่

1. คุณกมล  ตันพิพัฒน์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมเสวนาหัวข้อมองไปข้างหน้า : โอกาสและความท้าทายอาคารเขียวในประเทศไทย ในบทบาทของสถาบันอาคารเขียวไทย หน่วยงานที่รับรองอาคารเขียวในประเทศไทย

2. คุณเซอซิน เค ซีเรอกุเต้ รองประธานฝ่ายโซลูชั่นธุรกิจ บริษัท โอลิมปิคกระเบี้องไทย จำกัด เสวนาในมุมมองของนักลงทุนอาคารเขียวในประเทศไทย

3. คุณเจฟเฟอรี เน็ง ผู้อำนวยการศูนย์การดำเนินงานกองอาคารและการก่อสร้างและศูนย์การวิจัยอาคารแบบยั่งยืน กองงงานอาคารและการก่อสร้างแห่งสิงคโปร์ เสวนาการดำเนินงานศูนย์การวิจัยอาคารแบบยั่งยืนฯ ในประเทศสิงคโปร์

4. คุณลูอิส ฉั่ว ผู้อำนวยการโครงการ BEX Asia & MCE Asia 2015 เสวนาเกี่ยวกับการจัดงานประชุมนานาชาติ  International Green Building Conference (IGBC) สัปดาห์อาคารเขียวแห่งสิงคโปร์ (SGBW) ครั้งที่ 7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2558 ที่ประเทศสิงคโปร์

จัดโดย Building and Construction Authority of Singapore (BCA)

Categories
Lecture

สัมมนาเรื่อง คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับวัสดุก่อสร้างยุคโลกร้อน

สถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมผู้ผลิตสีไทย จัดสัมมนาเรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับวัสดุก่อสร้างยุคโลกร้อน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นท์ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม9

ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาหัวข้อคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : ช่องทางการตลาดสีเขียวในยุคโลกร้อน โดยมีเนื้อหาการบรรยาย คือ

             —  แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์

     —  คาร์บอนฟุตพริ้นกับช่องทางตลาดสีเขียว – สถานการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     —  ระบบการรับรองและขั้นตอนขึ้นทะเบียนคาร์ฟุตพริ้นของประเทศไทย

     —  หัวข้อสัมมนา เรื่อง วัสดุก่อสร้างและอาคารลดโลกร้อน : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

โดยมีผู้แทนจาก 5 หน่วยงานได้แก่

1.             ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตสีไทย

2.             ผู้แทนประกอบการกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3.             ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ

4.             ผู้แทนจากอาคารที่ขึ้นทะเบียนอาคารเขียว

5.             ผู้แทนจากสถาบันอาคารเขียวไทย โดย ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร ประธานอนุกรรมการศึกษาฉลาก สำหรับอาคารเขียว และกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย